Regulamin Bieg Dzieci - Kleszczów na 5

Dodano: 27.04.2023

Cele imprezy:

 • Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych dla dzieci na terenie Gminy Kleszczów.

 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia dzieci.

 • Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci na terenie Gminy Kleszczów.

Organizator:

 • Solpark Kleszczów

 • LKS Omega Kleszczów.

Wykonawca:

• inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka

Kategorie:

1. Biegi rozegrane zostaną na dystansach:

▪ ~200 m – dzieci z rocznika 2022 - 2018

▪ ~300 m – dzieci z rocznika 2017– 2015

▪ 400 m – dzieci z rocznika 2014 – 2012

▪ 800 m – dzieci z rocznika 2011 – 2009

Zasady uczestnictwa:

 1. Zgłoszenia do biegu dla dzieci odbywać się będą poprzez stronę www.kleszczowna5.pl do wyczerpania limitu 150 zawodników.

 2. Rodzic zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.

 3. Zgłoszenia do biegu dziecięcego zostaną uruchomione w dniu 19 kwietnia 2023 roku o godzinie 18:00 i będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.zapisy.inessport.pl

 4. Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.kleszczowna5.pl upływa w dniu 24 maja 2023 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

 5. W przypadku nie wyczerpania limitu zawodników, zgłoszenia do biegów dziecięcych odbywać się będą również w dniu zawodów w godzinach pracy biura zawodów dla dzieci.

 6. Przyporządkowanie dziecka do odpowiedniej kategorii wiekowej następuje automatycznie, w związku z tym rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o prawidłowe podawanie daty urodzenia dziecka, która będzie weryfikowana w biurze zawodów.

 7. Do ustalenia miejsc na mecie wykorzystany zostanie elektroniczny pomiar czasu – każdy uczestnik otrzyma numer startowy z chipem, który bezwzględnie musi być zamieszczony z przodu na klatce piersiowej dziecka. W przypadku umieszczenia numeru w innym miejscu, jakiekolwiek uwagi do wyników będą od razu odrzucane.

 8. Wszystkie dzieci, które ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale, a za zajęcie miejsca 1 – 3 w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe statuetki.

 9. Odbiór numerów startowych dla dzieci będzie możliwy w dniu 28 maja 2023 r. w godzinach 09:00 – 10:15

 10. W strefach zawodów organizator może sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom.

 11. Biegi dziecięce rozpoczną się punktualnie o godzinie 10:45. Start i meta wyznaczone zostaną na stadionie przy ul. Sportowej w Kleszczowie.

 12. W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) oraz podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.

 13. W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) należy posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka (dowód, legitymację szkolną lub książeczkę zdrowia dziecka).

 14. Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.

 15. Bieg odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących na dzień biegu obostrzeń wynikających z Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 16. Informacja dodatkowa: Organizatorzy przygotowani są na uczestnictwo 150 dzieci.

 17. Niniejszy regulamin stanowi jedynie załącznik do regulaminu biegu, który jest obowiązujący dla wszystkich startujących w biegu 10. Kleszczów na Piątkę.

 18. Biegi towarzyszące dla dzieci rozgrywane są w ramach imprezy 10. Kleszczów na Piątkę i nie upoważniają do ubiegania się o nagrody za osiągnięcia sportowe.

Telefon

+48 570 783 336

E-mail

kontakt@inessport.pl

Mapa dojazdu