Regulamin Biegi Dzieci

Dodano: 04.04.2018

Kleszczowska Dziesiątka

Regulamin biegów dziecięcych

Cele imprezy:

 • Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych dla dzieci na terenie Gminy Kleszczów.

 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia dzieci.

 • Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci na terenie Gminy Kleszczów.

Organizator:

 • LKS Omega Kleszczów.

Współorganizator:

 • inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka

Kategorie:

 1. Biegi rozegrane zostaną na dystansach:

   • ~200 m – dzieci z rocznika 2018 - 2013

   • ~300 m – dzieci z rocznika 2012 – 2010

   • 400 m – dzieci z rocznika 2009 – 2007

   • 800 m – dzieci z rocznika 2006 – 2004

Zasady uczestnictwa:

 1. Zgłoszenia do biegu dla dzieci odbywać się będą poprzez stronę www.zapisy.inessport.pl do wyczerpania limitu 150 zawodników.

 2. Rodzic zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.

 3. Zgłoszenia do biegu dziecięcego zostaną uruchomione w dniu 9 lipca 2019 roku o godzinie 20:00 i będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.zapisy.inessport.pl

 4. Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.zapisy.inessport.pl upływa w dniu 26 sierpnia 2019 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

 5. W przypadku nie wyczerpania limitu zawodników, zgłoszenia do biegów dziecięcych odbywać się będą również w dniu zawodów w godzinach pracy biura zawodów dla dzieci.

 6. Przyporządkowanie dziecka do odpowiedniej kategorii wiekowej następuje automatycznie, w związku z tym rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o prawidłowe podawanie daty urodzenia dziecka, która będzie weryfikowana w biurze zawodów.

 7. Do ustalenia miejsc na mecie wykorzystany zostanie elektroniczny pomiar czasu – każdy uczestnik otrzyma numer startowy z chipem, który bezwzględnie musi być zamieszczony
  z przodu na klatce piersiowej dziecka.
  W przypadku umieszczenia numeru w innym miejscu, jakiekolwiek uwagi do wyników będą od razu odrzucane.

 8. Wszystkie dzieci, które ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale, a za zajęcie miejsca 1 – 3 w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe statuetki.

 9. Odbiór numerów startowych dla dzieci odbywa się w dniu 1 września 2019 r. w godzinach 09:00 – 10:00.

 10. Biegi dziecięce rozpoczną się punktualnie o godzinie 10:30. Start i meta wyznaczone zostaną na ul. Sportowej w Kleszczowie.

 11. W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) oraz podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.

 12. W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) należy posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka (dowód, legitymację szkolną lub książeczkę zdrowia dziecka).

 13. Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.

 14. Informacja dodatkowa: Organizatorzy przygotowani są na uczestnictwo 150 dzieci

 15. Niniejszy regulamin stanowi jedynie załącznik do regulaminu biegu, który jest obowiązujący dla wszystkich startujących w biegu Kleszczowska Dziesiątka.

 16. Biegi towarzyszące dla dzieci rozgrywane są w ramach imprezy Kleszczowska Dziesiątka i nie upoważniają do ubiegania się o nagrody za osiągnięcia sportowe.

Telefon

+48 570 783 336

E-mail

kontakt@inessport.pl

Mapa dojazdu